Hướng dẫn vô hiệu hóa cảnh báo “Low Disk Space” trong Windows 10/8/7

Hướng dẫn vô hiệu hóa cảnh báo “Low Disk Space” trong Windows 10/8/7 cho bạn nào đang gặp phải nhé.

Cách vô hiệu hóa cảnh báo “Low Disk Space” trong Windows 10/8/7

1. Nhấn phím Win+R để mở hộp lệnh Run, nhập vào regedit và nhấn Enter.

2. Điều này sẽ mở cửa sổ Registry Editor. Điều hướng đến key sau:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Nhấp chuột phải vào vùng trống bên phải và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

3. Đặt tên cho giá trị NoLowDiskSpaceChecks và bấm đúp vào nó để sửa đổi. Trong hộp Value Data, nhập 1 và bấm OK.

4. Đóng Registry Editor và khởi động lại máy tính. Windows sẽ ngừng cung cấp cho bạn các cảnh báo dung lượng ổ đĩa thấp. Nếu bạn muốn bật thông báo dung lượng ổ đĩa thấp sau đó, chỉ cần nhấp chuột phải vào giá trị NoLowDiskSpaceChecks và xóa nó.

Viết một bình luận